You are here

Helena Dietrich

Un-becoming

Residentie 8/2 > 21/2/2016

"Un-becoming" is het vervolg op het project "Becoming Lili", waarbij het publiek veranderde in zelf gecreëerde personages in hotelkamers. In"Un-becoming" komt het publiek binnen in een surrealistische installatie, waar een onzichtbare stem de bezoeker begeleidt om zich te ont-doen van zijn normale, vorige "zelf".

BUREAU D'ESPOIR Battery - Natural History Museum of Hope

+ Book release ‘Tarot of Hope’

 boxVan 13 december tot 3 januari 2014 werkt Bureau d'Espoir in ZSenne. Met de 22 dagen lange research performance Battery, in de ramen van de galerij, testen twee onderzoekers het potentieel van de 'publieke batterij' als een instrument voor de productie van hoop.

Het Natural History Museum of Hope is een actieve tentoonstelling waar de bezoekers terecht kunnen voor de Hope Sessions: film, een Hoop Tarot lezing, de uitwisseling van een Hoop Object, of gewoon een kop thee.

Meer avontuurlijke bezoekers kunnen zich ook aanmelden als vrijwilliger om samen met de batterij-onderzoekers een aantal privé-sessies te ondergaan, om de nieuwe hoop-instrumenten van Bureau d'Espoir te testen.
Bureau d'Espoir organiseert daarnaast lezingen en concerten. 

elkevancampenhout@icloud.com.

 Het volledige programma HIER

majorarcanum all print 2

 Construction Pics

 

From the 13th of December to the 3rd of January Bureau d’Espoir occupies the performance gallery ZSenne. With the 22 days ongoing performance ‘Battery’ in the street windows of the building in which two hope researchers test the power of the machine to turn dire circumstances into hopeful ones. And with the Natural History Museum of Hope: an active exhibition and performance installation in which visitors can come to exchange Hope Objects, browse through the Hope Library or have a sessions with the caretakers to read the Tarot of Hope with them. 

The more adventurous visitors are also invited to join the performers in the battery, as test volunteers to try out different strategies of hope, developed by Bureau d’Espoir.
The opening of Bureau d’Espoir takes places on the 13th of December from 19:00 onwards. This marks the start of the Hope Object Exchange, accompanied by The Hope Sessions, a sample concert using the material of hope interviews conducted over the last 5 months.

 Next to these ongoing activities, Bureau d’Espoir also organizes lectures and concerts on the topic of Hope today.    

elkevancampenhout@icloud.com. 

Full Programm  HERE

Helena Dietrich LILIFICATION – a help center

LILIFICATIE - een hulpcentrum voor genezing

bedieningsuren:  18:00 - 22:00
Donderdag 22/8
Vrijdag 23/8
Zaterdag 24/8

 

Wij zorgen voor u. Vanaf het moment dat u binnenkomt kan uw transformatie beginnen. Als u dat toelaat. We nemen u mee en brengen u 'heel thuis'. Heling is een proces van confrontatie. Onze hulp is onze toewijding. En wat vals is wordt reëel.

Wat u ziet ligt in de lijn van uw verwachtingen. Wat echt is, wat vals. Het probleem is niet om te zien of echt wel echt is, of vals echt vals, maar dat er sowieso een verschil zou zijn. Iets kan maar echt zijn als er een valse tegenhanger bestaat. Door tegenstellingen te begrijpen en te ervaren als meervoudige perspectieven, in plaats van koppige dualismen, kunnen we ons vrij maken van verstikkende concepten, en contact treden met onze volle creatieve vermogens. 

Helena Dietrich (Munchen Duitsland) doet een onderzoeks postgraduaat bij a.pass (Advanced Performance and Scenography Studies) in Brussel. Tijdens haar 2 weken residentie ontwikkelt en experimenteert zehaar a.pass project: "LILI - een werktuig voor voor relatties" gaat over de constructie van het ego en methodes om anders om te gaan met dat ego, en daardoor ook collectiviteit anders te benaderen.  Ze experimenteert met uiteenlopende methodes om onze realiteit en ideologie uit te dagen.

Voor haar presentatie in ZSenne nodigt ze drie gast-performers uit: David Chavez, Voin de Voin and Veridiana Zurita. Samen zullen ze een magisch helpcentrupm voor u opzetten. In de ruimte zullen er meerdere dozen zijn, waarin bezoekers kunnen binnengaan een de zogenaamde "Lilificatie" ondergaan.

*
service hours: 18:00 - 22:00 
Thursday 22/8 
Friday 23/8
Saturday 24/8
 
Lilification – a healing help center
We’ll provide you with our services. From the moment you enter in the space the transformation that you will allow can take place. We’ll carry you away and bring you “home, healed”. Healing is a process of confrontation. Our help is a dedication. And fake reinvents your reality.
It lies in the preceding expectations of the beholder what is perceived as real and what as fake. The problem is not to perceive real as real and fake as fake but to apply to them a hierarchical positioning. Something can only be really real by the existence of its fake counterpart. By understanding and experiencing opposites as multiple perspectives instead of a dualistic stubbornness we can detach ourselves from limiting concepts and access the full spectrum of creation. 

Helena Dietrich is an artist from Munich, Germany, currently doing a postgraduate research project in a.pass (Advanced performance and scenography studies) in Brussels. In her two week residency in ZSenne she works and experiments for her a.pass project: "LILI – a tool for relating" deals with construction of the self and methods to relate differently to the self, to establish through that a different approach to collectivity. In her work she experiments with tools from various contexts to challenge our relations to self and its ideologies.

For her presentation in ZSenne she invites three guest-performers: David Chavez, Voin de Voin and Veridiana Zurita. Together they will create a magical help-center and service you.
In the space there will be several boxes, where the visitors can enter and experience the so called Lilification.
 
Costumes by Julia Heuer
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

2013 / Heike and Renée / SWTB / INFO


nl 
- zitten met het lichaam - een onderzoek van Renée Copraij & Heike Langsdorf (retraite 1)

Tijdens twee test-retraites in 2012 lieten Renée Copraij en HeikeLangsdorf het beeld met de twee zittende lichamen drie keer per dag zien en werd ook al met andere mensen aan dit beeld gewerkt. In 2013 is de ontwikkeling van verschillende choreografiën gepland, die allemaal op dit eerste beeld gebaseerd zijn. Uiteindelijk zullen ze door Copraij en Langsdorf, maar ook door andere geïnteresseerde Brusselaars uitgevoerd worden.
"zitten met het lichaam is een oefening voor lichaam en geest waar iedereen altijd toegang toe heeft en die introspectief leert te kijken. We willen voor openbare plaatsen in de stad beelden ontwikkelen die je de ruimte in je eigen lichaam laten ervaren. Het eerste beeld dat we 3 keer per dag laten zien is deze oefening. Daarna, als de rolluiken dicht zijn, zijn we bezig met het volgende beeld." foto's

en - sitting with the body - a research by Renée Copraij & Heike Langsdorf (retreat 1)

During two test-retreats in 2012 Renée Copraij and Heike Langsdorf showed the image with the two sitting bodies three times a day and worked already with other people on this image. In 2013 they plan to develop choreographies, all of which will be based on this first image and eventually will be carried out by Copraij en Langsdorf as well as by other interested Brussels residents.
"sitting with the body is an exercise for body and mind which is accessible for everyone en which teaches 'to look inward'. We want to develop images with our bodies for public places in the city which let you experience the space in your own body. The first image we present is this exercise. When the shutters are closed we are busy with the next image." pics 

fr - être assis avec le corps - une recherche de Renée Copraij & Heike Langsdorf (retraite 1)

Pendant deux retraites d'essai en 2012 Renée Copraij et Heike Langsdorf montraient l'image avec les deux corps assis trois fois par jour et ils ont travaillé aussi avec d'autres personnes sur cette image. En 2013 ils planifient un développement des chorégraphies basées sur cette première image et qui seront finalement mises sur scène par Copraij et Langsdorf mais également par d'autres Bruxellois interessés.
"être assis avec le corps est un exercice pour le corps et l'esprit, ouvert à chacun, qui nous apprend à regarder introspectivement. Nous voulons développer des images pour l'espace public, qui permettent d'expérimenter l’espace dans vos propres corps. La première image, que nous présentons, est cet exercice. Quand les volets sont fermés, nous sommes occupées par l'image suivante."  photos

--

2013 / sitting with the body

Elke dag om 9h /12h /17u wordt een nieuwe sitting getoond. Zaterdag 9/2/2013 zijn er 6 sessies: 9h /11h /13h /15h Slotsessie: 17h met drinks Gedurende een volgende reeks van 10 dagen Zitten met het lichaam hebben we gezocht naar bewegingen die we kunnen combineren met het oorspronkelijke beeld van de twee zittende lichamen. Onafhankelijk van waar we de beweging hebben gevonden, proberen we deze uit te voeren in een meditatieve staat. Zaterdag tonen we enkele voorbeelden...
*
Tous les jours à 9h /11h / 17h une nouvelle sitting sera montrée. Samedi 9/2/2013 il y aura 6 sessions: 9h /11h /13h /15h Session de clôture: 17h avec boissons Pendant 10 jours de Sitting with the body, nous avons cherché des mouvements qu'on peut combiner avec l'image initiale des deux corps assis. Indépendemment d'où le mouvement trouvé nous est arrivé, nous essayons de l'exécuter dans un état méditatif.
Samedi nous montrerons quelques exemples...
*
Every day a new sitting is shown at 9h /12h /17u. / Saturday 9/2/2013 there wil be 6 sessions: 9h /11h /13h /15h Closing session: 17h with drinks During another 10 days sitting with the body we searched for movements that can be combined with the initial image of the two sitting bodies. Regardless to where the found movement footage came from, we attempt to execute it in a meditative state.
Saturday we will show some samples ...

TOUR
30-04-2012 : first test-retreat at Zsenne_lab
15-10-2012 19: second test-retreat at Zsenne_lab 
28-01-2013 10 Feb 2013 : RETREAT 1 at Zsenne_lab
Brussels05-05-2013 16 May 2013 : RETREAT 2 at Zsenne_lab 
11-09-2013 22 Sep 2013: RETREAT 3 at Zsenne_lab / Brussels

research & performance : Renée Copraij, Heike Langsdorf / co-sitters : Gabriel Callealta, Kathleen Deboutte, Helena Dietrich,Katja Dreyer, Nelle Hens, Isabel Hoornaert, Dolores Hulan, Ariane Loze, Jo Massin, Gilles Polet, Christoph Ragg, Luc Emiel Rooman, Isabelle Wahedova, .../ foto-montage: Kirsten Langsdorf / photos : Christoph Ragg / drawing : Rudolph van Laban / translations : Alexander Baervoets, Khadija El Bennaoui, Ariane Loze / support & context : ZSenne art lab, Kunst/Werk, radical_hope / thanks to : Luc Emiel Rooman

Subscribe to Helena Dietrich