You are here

Lilia Mestre

Between touch and spoken language --- Attempts to score thingness’s

Artists:

Residentie van 14/9/2015 tot 27/9/2015, alternerend met Yaari Shelom

Deze residentie is het begin van de ontwikkeling van een nieuw idee voor een choreografie. Ik zal werken op methodes om twee soorten onderzoek samen te brengen. Eén gaat over aanraken, als een gecodeerd communicatiemiddel om te leren over wat we fysiek tegenkomen, het andere over taal als een gecodeerd communicatiemiddel om uit onze relatie tot de wereld uit te drukken.

Sarah Manente & Marcos Simoës

Pics final week Sitting with the body  Heike Langsdorf here

 

marcelomardonesweb klResidentie 17/2 > 2/3/2014

Showing 1/3/2014
This place vertrekt van het idee van ‘displacement’ als motor, vector, generator van fysieke beweging, zingeving en waardesysteem. In hun nieuw project willen Sara Manente en Marcos Simoes het begrip toepassen op de nabijheid tussen dingen, en dingen die in relatie staan tot elkaar. Bijvoorbeeld alle elementen uit een artistieke creatie: objecten, performers, woorden en publiek. Volgens hen kan"This place" op verschillende momenten aanwezig zijn: de virtuele ruimte tussen de partners in een i artistiekkoppel, de constellatie van de ontmoeting tussendezepersonen, de ruimte van de overdracht, het wederzijds begrip / onbegrip en zelfs de plaats waar paranormale communicatie het werk beïnvloedt. Op elke locatie willen de makers vorm geven aan een performatieve situatie, en het resultaat ervan tonen als een tijdelijk object – en niét als een work in progress.
Manente en Simoes nodigen telkens een ‘artistiekkoppel’ uit om met hen samen te werken. Die koppels kunnen (dichte) collega’s zijn, of werkelijke partners. Gedurende twee weken delen zij een werkplek en een gemeenschappelijke praktijkvoor de ‘displacement’ met als doel deze te hervormen toteen nieuw objectvoorhetpubliek. De uitnodiging om bij het project aan te sluiten kan worden gevolgd door een tegenvoorstel, een eerste 'verplaatsing' van het project zelf. Het doel van dit project is om op elk moment en bij elke ‘verplaatsing’ “this place” te vinden. Het project omvat elke variatie en alle variaties samen.

info: http://www.mokum.be/nl/artist/Sara_Manente___Marcos_Simoes/This_Place.html

 

CREDITS

Concept/creatie: Sara Manente & Marcos Simoes 
Performance/creatie van de afgelopen en komende voorstellingen:
Marc Vives & Aimar Pérez Gali (26.07.2013)
Guillem Mont de Palol & Jorge Dutor (16.11.2013)
Lilia Mestre & Davis Freeman (12.12.2013)
Jaime & Norberto Llopis, Marcos Navarro (18.01.2014)
Mette Edvardsen, Philippe Beloul & Heiko Gölzer (1.03.2014) in ZSenne
Edurne & Clara Rubio (20.03.2014)
Onderzoeksperiode: Kyung Ae Ro & Jeong Eon-ji
Productie: CABRA vzw 
Uitvoerend producent: Mokum vzw
Met de steun van l’Estruch (Sabadell), Workspace Brussels, Wp Zimmer (Antwerpen), Zsenne Artlab (Brussel), Kunstencentrum BUDA (Kortrijk).
Onderzoek ondersteund door Asian Arts Theatre's 2012 Project Development Initiative, funded by Office for Hub City of Asian Culture in Korean Ministry of Culture, Sports and Tourism
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap
Met dank aan Bains Connective Brussel, la Poderosa (Barcelona)

BUREAU D'ESPOIR Battery - Natural History Museum of Hope

+ Book release ‘Tarot of Hope’

 boxVan 13 december tot 3 januari 2014 werkt Bureau d'Espoir in ZSenne. Met de 22 dagen lange research performance Battery, in de ramen van de galerij, testen twee onderzoekers het potentieel van de 'publieke batterij' als een instrument voor de productie van hoop.

Het Natural History Museum of Hope is een actieve tentoonstelling waar de bezoekers terecht kunnen voor de Hope Sessions: film, een Hoop Tarot lezing, de uitwisseling van een Hoop Object, of gewoon een kop thee.

Meer avontuurlijke bezoekers kunnen zich ook aanmelden als vrijwilliger om samen met de batterij-onderzoekers een aantal privé-sessies te ondergaan, om de nieuwe hoop-instrumenten van Bureau d'Espoir te testen.
Bureau d'Espoir organiseert daarnaast lezingen en concerten. 

elkevancampenhout@icloud.com.

 Het volledige programma HIER

majorarcanum all print 2

 Construction Pics

 

From the 13th of December to the 3rd of January Bureau d’Espoir occupies the performance gallery ZSenne. With the 22 days ongoing performance ‘Battery’ in the street windows of the building in which two hope researchers test the power of the machine to turn dire circumstances into hopeful ones. And with the Natural History Museum of Hope: an active exhibition and performance installation in which visitors can come to exchange Hope Objects, browse through the Hope Library or have a sessions with the caretakers to read the Tarot of Hope with them. 

The more adventurous visitors are also invited to join the performers in the battery, as test volunteers to try out different strategies of hope, developed by Bureau d’Espoir.
The opening of Bureau d’Espoir takes places on the 13th of December from 19:00 onwards. This marks the start of the Hope Object Exchange, accompanied by The Hope Sessions, a sample concert using the material of hope interviews conducted over the last 5 months.

 Next to these ongoing activities, Bureau d’Espoir also organizes lectures and concerts on the topic of Hope today.    

elkevancampenhout@icloud.com. 

Full Programm  HERE

2012/ Nicolas Galeazzi / CO- / Noise as protocol / info

Nicolas Galeazzi Noise as Protocol/CO- 

This is -py; -mpany; -notation-nstruction; -poration; -operation;-laboration; -production; -lection; -ffee

Nicolas praat over zijn project CO (in het Frans): CO

SLOW ART Dine&Read : 05.07 - 20.00 / PERFORMANCE : 06.07 - 18.00

Nicolas Y Galeazzi is opgeleid als theaterdirecteur en werkte in het verleden als acteur, scenograaf en muzikant voor verschillende Zwitserse en Duitse gezelschappen en ensembles. Zijn eigen werk ontwikkelde zich echter steeds meer als een onderzoek naar de processen van samenwerking tussen kunstenaars. Hij diepte de mogelijkheden van deze artistieke samenwerkingen verder uit om tot een nieuwe, gezamenlijke artistieke “kennis” te komen. In zijn huidig artistiek onderzoek focust hij zich op modellen van samenwerkingen tussen kunstenaars en op nieuwe manieren van verspreiding van kunst. Hij stelt het (geldende) sociale, politieke en artistieke discours ter discussie door het creëren van een eigen performatieve taal en een onderzoeksomgeving waar kunstenaars en publiek kunnen experimenteren met politieke en sociale voorwaarden. Hijzelf noemt zijn onderzoek een “Mise-en-Discourse”. Het vertaalt zich in concepten, installaties, performances en gedrukte kunst.*Tijdens zijn vorige verblijf in ZSenne ontleedde hij een kopieermachine. Galeazzi: “Papier maakt een samenwerking tastbaar. Reflecties over de manieren van samenwerken verschijnen op papier. De kopieermachine is een instrument waarmee ik in het verleden al werkte. Via de kopieermachine wordt het geheel van wat er op papier verschijnt gereproduceerd. Ik wilde weten hoe deze machine werkt en wat (re)productie betekent.”Hij nodigde artiesten uit, oa Heike Langsdorf, Lilia Mestre en Christoph Ragg, om samen na te denken over samenwerking, verbondenheid en (re)productie van artistiek werk en om aan de hand van de onderdelen van de kopieermachine hun ervaringen te vertalen.Hun interpretaties resulteerden tijdens een residentie in het  Frans Masereelcentrum te Kasterlee, in een serigrafie van 8 pagina’s, die het midden houdt tussen een tijdschrift en een werkmap. Nicolas Galeazzi speelt met de voorwaarden van een conventioneel tijdschrift, door van het maken van het tijdschrift een sociaal en publiek gebeuren te maken. De productie van kennis wordt een sociaal proces dat verder kan worden onderzocht. Door het verspreiden van het tijdschrift werd ook een nieuw “artistiek weten” verspreid.De kopieermachine werd herleid tot het woord co-(machine), dat een sociale en een individuele dimensie in zich draagt en een spanning tussen individueel of gezamenlijke creëren.
 

SLOW ART  Dine and read: Nicolas Galeazzi nodigt iedereen die meegeschreven heeft aan het manifest SLOW ART en alle andere geïnteresseerden uit voor een diner en om verder na te denken over het manifest. Het te herlezen en te herschrijven. Het manifest werd voorgesteld tijdens OPEN HOUSE, een evenement tijdens het Kunstenfestivaldesarts in mei. Vrije bijdrage, breng eigen drank mee. Inschrijven via info@zsenne.be of ngaleazzi@gmx.ch

Nicolas Y Galeazzi a été formé en tant que directeur de théâtre et il a travaillé comme acteur, scénographe et musicien pour plusieurs compagnies suisses et allemandes.Son propre travail a été de plus en plus développé comme une étude des processus de collaboration entre artistes. L’exploration approfondie de la collaboration artistique avec une responsabilité partagée, pour arriver à des connaissances artistiques nouvelles.*Dans sa recherche artistique, il se concentre sur le développement de nouveaux modèles de collaboration et de modes de diffusion de l'art.Il questionne le discours social actuel, le discours politique et artistique en créant son propre langage performatif et un environnement de recherche où les artistes et le public peuvent expérimenter avec des conditions politiques et sociales. Il appelle lui-même sa recherche artistique "Mise-en-Discourse". Elle est traduite dans des concepts, des installations, des performances et de l'art imprimé.*Lors de son séjour précédent dans ZSenne il dissèque un photocopieur. Galleazzi : «Le papier rend la collaboration visible. Les réflexions sur les manières de collaborer apparaissent sur le papier. La machine à copier est un instrument que j’ai utilisé dans le passé. Grâce à la photocopieuse, l'ensemble de ce qui apparaît sur le papier est  reproduit. Je voulais savoir comment cette machine fonctionne et ce que signifie la (re)production. »Il y a invité des artistes, e. a. Heike Langsdorf, Lilia Mestre et Christoph Ragg, pour réfléchir ensemble sur la coopération, la connectivité et les reproductions. Et puis pour transcrire ces expériences à partir des parties composantes de la copieuse.Leurs interprétations ont résulté pendant une résidence au  Frans Masereelcentrum  à Kasterlee en une sérigraphie de 8 pages, qui tient le milieu entre une revue et une farde de travail.Nicolas Galeazzi joue avec les conditions d’une revue conventionnelle en faisant de la publication un événement artistique, social et public. La production de connaissance devient un processus social qu’on peut continuer à examiner. Par la diffusion de cette revue une nouvelle connaissance artistique et répandue. La copieuse est réduite au mot co-(machine), qui porte en soi une dimension sociale et individuelle, et une tension entre la création individuelle et partagée.

SLOW ART Diner & Lecture : Nicolas Galeazzi invite les gens qui ont participé à l’écriture du manifeste SLOW ART et toute personne intéressée à un dîner avec une relecture attentive, une réflexion plus approfondie et une session de réécriture du manifeste.  Le manifeste a été présenté au mois de mai pendant l’événement OPEN HOUSE associé au dernier Kunstenfestivaldesarts.Contribution libre, emportez vos boissons.réservations : info@zsenne.be ou ngaleazzi@gmx.chPERFORMANCE vendredi 06/07 18.00h

 

 

 

 

"AI" info

 

phpthumb_generated_thumbnailjpg

Ai! Dubbing – Ai! Objects 

NL
 Residentie 14 tot 27 mei 2012

Changing context /The gallery space

The performance as document /the document as an art piece

Lilia Mestre & Marcos Simoes gaan in mei 2012 gedurende 2 weken aan het werk in ZSenne.

"We beschouwen de galerij als een ruimte om kunstwerken en documenten tentoon te stellen. We verplaatsen ons van de 'black box' naar een 'white cube' om de vluchtige vorm die eigen is aan performance tegenover de permanente aanwezigheid van documenten te stellen. We willen de status van beide formats doorbreken door ze te combineren. We willen een systeem ontwikkelen dat 'performance' kan vertalen in een 'document' en omgekeerd.

Hoe verplaatsen we een event van de 'black box' naar een 'white cube'? Hoe kunnen we een document als performance beschouwen?
De galerij is een ruimte die in een constante verhouding staat tot de buitenwereld. We bevinden ons niet meer in een afgesloten ruimte van het theater waarbinnen we een publiek uitnodigen op een gegeven moment. De zichtbaarheid van de constructie van de kunstwerken is fundamenteel voor de transparante werking van de systemen die we willen ontwikkelen. De wisselwerking tussen de binnen- en buitenwereld is hierbij zeer belangrijk."

Ai! Dubbing / 1ste week – 14,15, 16 en 19 mei 2012

Samen met Marcelo Mardones werken we aan het finale document, namelijk een documentaire over het Ai! Dubbing systeem.

De galerij zal worden omgebouwd tot een cinema studio waarbij de techniek blootgelegd en getoond wordt aan de toeschouwer.

De vernissage op het einde van de week bestaat uit een slotperformance (het maken van de documentaire): vrijdag 19/5 17.00u

Ai! Objects / 2e week - 21 tot 25 mei 2012

Het publiek en de buurt als deel van de context van de performance.

We werken samen met Christophe Albertijn aan de ontwikkeling van Ai! Objects, waarbij de toeschouwers fungeren als acteurs en de omliggende straten als scène. We willen aan de slag met deze tijdelijke gemeenschap die wordt gevormd door dit sociale ritueel.

Toonmoment: vrijdag 25 mei 19.00u gevolgd door gesprek met de performers

Samenwerking met Mokum vzw

 

ENG

Residency in ZSenne - 14 to 25 May 2012   

Changing context / The gallery space

The performance as document /the document as an art piece

In May 2012, Lilia Mestre and Marcos Simoes will work for two weeks in the Gallery ZSenne in the center of Brussels.
"We see the gallery space as a place to present oeuvres and documents. We’ll be going from the black box to the white cube questioning the place of performance as a life momentary form to the place of the object as permanent evidence.

Our plan is to work with both formats and challenge their status in contemporary art. We want to develop systems that allow us to translate and relocate performance and document.

How to translate events from a black box to the white cube? How to see the document as performance? And how to see the performance as a document by changing its formats? 

The space of the gallery is a permeable space by the constant relation to the outside world. We are not anymore in an excluded environment where the audience is invited to come in at a certain point. The constant visibility of the construction of the artwork will be fundamental on the construction of systems. The circularity of the inside and the outside is an aspect that cannot be denied."

Ai! Dubbing / 1st week – 14,15, 16 and 19th May 2012

Together with Marcelo Mardones we will be working on the process of making a final document / documentary about the Ai! Dubbing system.

The gallery will be transformed in a cinema studio where the apparatus is apparent and can be shared with the visitors.

The final performance (the making of the documentary) will happen as a vernissage at the end of the week: Friday 17.00h 

Ai! Objects / 2nd week - 21 until 25th May 2012

The audience and the streets as part of the context of the performance.

In the score Ai! Objects for instant improvisation with movement, voice and sound we’ll work with Christophe Albertijn on the development and presentation of the project including the visitors and the street surroundings as co- actors and stage.

We want to explicitly work on the temporary community that is formed by this social ritual.

Showing Friday 25 May at 19.00  folowed by an after talk with the performers.

A collaboration with Mokum vzw


Bio Lilia Mestre / Marcos Simoës

Biografie Lilia Mestre

Lilia Mestre (Lissabon, 1968) is een Portugese performer die woont en werkt in Brussel. In haar werk gebruikt ze choreografische tools om elementen als perceptie, cultuur en relaties te onderzoeken. Sinds 1994 werkte ze als danseres samen met Vera Mantero, Hans Van den Broeck, Christine de Smedt, Martin Nachbar, Kate Macintosh en Mette Edvardsen. In 1999 richtte ze het gezelschap Random Scream op samen met Davis Freeman, om de eclectische elementen van de alledaagse cultuur te tonen binnen vooropgestelde vluchtlijnen van dans, theater en andere media.
Haar eigen werk omvat de voorstellingen: Untitle me Missing, Link, Beyond Mary and Joseph, Rendering, (g)hosts and Moving you. Ze creëerde ook een site specifieke onderzoeksserie, Interface fictions, waarbij performance, product en de blik in de publieke ruimte bevraagd worden. De performance Live-In Room werd zo gecreëerd als resultaat van een onderzoek naar geluid en emoties.
Haar volgende project Ai! an interjection - as relational form is een choreografische samenwerking met Marcos Simões.
Sinds 2006 is Lilia Mestre dramaturge en curator voor Bains Connective Art Laboratory in Brussel. Momenteel is ze ook mentor bij a.pass (advanced performance and scenography studies in Antwerpen).

http://www.blogger.com/profile/09047526612648191933

Biografie Marcos Simoes

Marcos Simoes (Portugal, 1975) is choreograaf en startte zijn opleiding in 2002 aan de Fine Arts School University Miguel Hernandez in Spanje, waar hij de video Ma vie en rose creëerde. Op dezelfde school realiseerde Simoes zijn eerste dansstuk Espaço/Corpo Corpo/Espaço. Nadat hij zich in Brussel vestigde, creëerde hij in samenwerking met de choreografe Sara Manente de voorstellingen Palindrome (2004), Eye in the sky (2005) en Instructions (2006).
In 2005 richtte Simoes samen met vijf andere choreografen CABRA vzw op (
http://cabra.weebly.com/), een collectief dat werkt rond de krachtlijnen samenwerking en wederzijdse ondersteuning vanuit een gemeenschappelijke visie rond dans en kunst. Marcos behaalde de post-master a.p.t/a.pass in Performing Arts in Antwerpen, waar hij verschillende projecten presenteerde rond zijn concept: The LaughingBody. In 2010 creëerde hij twee projecten die vertrokken vanuit het onderwerp ‘beledigingen’: de video en geluidsinstallatie Totem, a place of contradictions en Eskimo.

Simoes danst momenteel mee in een dansvoorstelling van Sara Manente, Faire un Four, dat in december 2011 in première ging in Monty (Antwerpen). Daarnaast creëert hij samen met choreografe Lilia Mestre het project Ai! An interjection as relational form, werkt hij samen met de beeldend kunstenaar Marcelo Mardones aan het project On Path en startte hij samen met Sara Manente het nieuwe project This Place op.

--

Biography Lilia Mestre

Lilia Mestre (Lisbon, 1968) is a Portuguese performing artist living and working in Brussels. In her work she uses choreographic tools to research issues related to perception, culture and relationality.
Since 1994 she has worked as a dancer and collaborator namely with Vera Mantero, Hans Van den Broeck, Christine de Smedt,  Martin Nachbar, Kate Machintosh and Mette Edvardsen. In 1999 she founded the company Random Scream with Davis Freeman to expose the eclectic elements of everyday culture with proposed lines of flight for dance, theatre, and other media.
Her own work includes the stage performances: “Untitle me”, Missing Link, Beyond Mary and Joseph, Rendering, (g)hosts and Moving you. She also created a site specific research series Interface fictions questioning performance, product and the gaze in public space and the performative site specific installation Live-In Room issued from a research on sound and emotions.
Her next project Ai! an interjection - as relational form is a choreographic collaboration with Marcos Simões.
Since 2006 Lilia Mestre is dramaturge and co-ordinator for Bains Connective Art Laboratory in Brussels. Currently she is mentor at a.pass (advanced performance and scenography studies in Antwerp).

http://www.blogger.com/profile/09047526612648191933

Biography Marcos Simoes

Marcos Simoes (Portugal, 1975) lives in Brussels. He studied civil engineering at Instituto Superior Técnico in Lisbon. He attended the intensive course of SNDO and the contemporary dance programme at the University Miguel Hernandez in Altea, Spain. He created and performed three pieces in collaboration with Sara Manente: Palyndrome, Eye in the Sky and Instructions. He completed the post-master a.p.t/A.pass in Performing Arts in Antwerp where he presented several works around his concept: The LaughingBody. He created Eskimo presented in Monty (Antwerpen) and Working Title Platform (Brussels). He is currently working as an interpreter for Sara Manente, and in two different collaboration projects, Ai! with the Portuguese choreographic artist Lilia Mestre and the other with the visual artist Marcelo Mardones. He’s one of the founding members of the association CABRA vzw (http://cabra.weebly.com/).

AI! Lilia Mestre / Marcos Simoës

Artists:

 

From 14 till 27/5 May Marcos Simoës and Lilia Mestre continue developing their project Ai!     A collaboration with Mokum vzw

Nederlands: scroll lager

Ai! an interjection - as relational form.

Ai! is a Portuguese interjection and onomatopoeia used to express a wide range of human emotions and reactions such as complaint, pain, relief, surprise, excitement, disapproval and loss. It is also holophrastic, in as much as it consists of a complex idea expressed in a single sound.

Playing with the Ai! as a vocal source of limitation drives the body to search through exaggeration or theatricality towards forms of expressing its own possibilities. When the sound of Ai! takes control of the body, it becomes material, becomes in itself plastic, artificial and theatrical.

Ai! is a call for attention. It is a siren! It frames something that’s happening or is about to happen. The Ai! is like the punch line of a joke, the element that turns things upside down and permits us to find another logic of understanding. The Body that ejects the Ai! is a body affected by an external force (visible or invisible) that cannot be controlled.

In this research project Lilia Mestre and Marcos Simoes want to see if through the Ai! they can discover something else, something strange and yet known: an alien element introduced by a recognizable sound, the Ai! as a familiar tool to create the unfamiliar. Ai! can take on many forms, be many things and become many spaces.

In Ai! Mestre and Simoes develop a physical practice that brings a body charged with a strong sense of catastrophe to the fore. Mestre and Simoes want to observe a body affected by an outside force that gives the impression of being incapable of controlling this force — a body that exists in an illogical space, in paradoxes and incongruities.

The body in a space that is ‘out of tune’.

Nl.

Ai! is een Portugees tussenwerpsel en onomatopee die gebruikt wordt om een scala van gemoedstoestanden uit te drukken, gaande van een klacht of pijn, over opluchting of verbazing, tot afkeuring of verlies, enzovoort. Het fungeert ook holofrastisch: een complex idee geuit in één enkele klank.

Het spelen met de Ai! als een vocale bron van beperkingen, waardoor het lichaam naar overdrijving of theatraliteit zoekt om zijn grenzen af te tasten. Wanneer het geluid van Ai! het lichaam overneemt en materieel wordt, zelfs van plastic, iets artificieel en theatraal.

Ai! is een roep om aandacht. Een sirene! Het kadert iets dat gebeurt, of dat op het punt staat te gebeuren. Ai! is zoals de pointe in een grap, het gegeven dat de wereld op zijn kop zet, en dat ons toelaat om een alternatieve logica te ontdekken. Het lichaam dat Ai! verwerpt, is een lichaam onder invloed van een externe kracht (zichtbaar of onzichtbaar) die men niet kan controleren.

In dit onderzoeksproject willen Lilia Mestre en Marcos Simoës testen hoe via dit Ai! zij iets anders, iets vreemd en nog niet gekend kunnen introduceren. Een vreemd element, geïntroduceerd door een herkenbaar geluid. Ai! als een herkenbaar element om het ongekende op te roepen. Ai! kan vele vormen aannemen, het kan vele dingen zijn, en vele soorten ruimtes worden. Ai! als het enige element van waaruit betekenis en expressie opgebouwd wordt.

Mestre en Simoës ontwikkelen met Ai! een lichaamspraktijk die een lichaam met een sterke neus voor het catastrofale oproept. Mestre en Simoës willen een lichaam observeren dat bepaald wordt door externe krachten, krachten die het niet lijkt te controleren. Een lichaam dat de indruk heeft te bestaan in een niet logische ruimte, in paradoxen en ongerijmdheden.

Het lichaam in een ruimte ‘out of tune’

 


2012 / Lilia Mestre Marcos Simoës / Ai! / Info - pics

Artists:

phpthumb_generated_thumbnailjpg
Lilia Mestre en Marcos Simoës: Ai! an interjection - as relational form

Productie: Mokum ism Workspace Brussels

Het spelen met de Ai! als een vocale bron van beperkingen, waardoor het lichaam naar overdrijving of theatraliteit zoekt om zijn grenzen af te tasten. Wanneer het geluid van Ai! het lichaam overneemt en materieel wordt, zelfs van plastic, iets artificieel en theatraal. Ai! is een roep om aandacht. Een sirene! Het kadert iets dat gebeurt, of dat op het punt staat te gebeuren. Ai! is zoals de pointe in een grap, het gegeven dat de wereld op zijn kop zet, en dat ons toelaat om een alternatieve logica te ontdekken. Het lichaam dat Ai! verwerpt, is een lichaam onder invloed van een externe kracht (zichtbaar of onzichtbaar) die men niet kan controleren.

In dit onderzoeksproject willen Lilia Mestre en Marcos Simoës testen hoe via dit Ai! zij iets anders, iets vreemd en nog niet gekend kunnen introduceren. Een vreemd element, geïntroduceerd door een herkenbaar geluid. Ai! als een herkenbaar element om het ongekende op te roepen. Ai! kan vele vormen aannemen, het kan vele dingen zijn, en vele soorten ruimtes worden. Ai! als het enige element van waaruit betekenis en expressie opgebouwd wordt. Mestre en Simoës ontwikkelen met Ai! een lichaamspraktijk die een lichaam met een sterke neus voor het catastrofale oproept. Mestre en Simoës willen een lichaam observeren dat bepaald wordt door externe krachten, krachten die het niet lijkt te controleren. Een lichaam dat de indruk heeft te bestaan in een niet logische ruimte, in paradoxen en ongerijmdheden. Het lichaam in een ruimte ‘out of tune’.

From 14 till 27/5 May Marcos Simoës and Lilia Mestre continue developing their project Ai!     
A collaboration with 
Mokum vzw

Ai! is a Portuguese interjection and onomatopoeia used to express a wide range of human emotions and reactions such as complaint, pain, relief, surprise, excitement, disapproval and loss. It is also holophrastic, in as much as it consists of a complex idea expressed in a single sound. Playing with the Ai! as a vocal source of limitation drives the body to search through exaggeration or theatricality towards forms of expressing its own possibilities. When the sound of Ai! takes control of the body, it becomes material, becomes in itself plastic, artificial and theatrical.

Ai! is a call for attention. It is a siren! It frames something that’s happening or is about to happen. The Ai! is like the punch line of a joke, the element that turns things upside down and permits us to find another logic of understanding. The Body that ejects the Ai! is a body affected by an external force (visible or invisible) that cannot be controlled. In this research project Lilia Mestre and Marcos Simoes want to see if through the Ai! they can discover something else, something strange and yet known: an alien element introduced by a recognizable sound, the Ai! as a familiar tool to create the unfamiliar. Ai! can take on many forms, be many things and become many spaces.

In Ai! Mestre and Simoes develop a physical practice that brings a body charged with a strong sense of catastrophe to the fore. Mestre and Simoes want to observe a body affected by an outside force that gives the impression of being incapable of controlling this force — a body that exists in an illogical space, in paradoxes and incongruities. The body in a space that is ‘out of tune’.

-- 

Ai! Dubbing – Ai! Objects
Changing context /The gallery space
The performance as document /the document as an art piece

Lilia Mestre & Marcos Simoes gaan in mei 2012 gedurende 2 weken aan het werk in ZSenne.

"We beschouwen de galerij als een ruimte om kunstwerken en documenten tentoon te stellen. We verplaatsen ons van de 'black box' naar een 'white cube' om de vluchtige vorm die eigen is aan performance tegenover de permanente aanwezigheid van documenten te stellen. We willen de status van beide formats doorbreken door ze te combineren. We willen een systeem ontwikkelen dat 'performance' kan vertalen in een 'document' en omgekeerd. Hoe verplaatsen we een event van de 'black box' naar een 'white cube'? Hoe kunnen we een document als performance beschouwen?

De galerij is een ruimte die in een constante verhouding staat tot de buitenwereld. We bevinden ons niet meer in een afgesloten ruimte van het theater waarbinnen we een publiek uitnodigen op een gegeven moment. De zichtbaarheid van de constructie van de kunstwerken is fundamenteel voor de transparante werking van de systemen die we willen ontwikkelen. De wisselwerking tussen de binnen- en buitenwereld is hierbij zeer belangrijk."


Ai! Dubbing / 1ste week – 14,15, 16 en 19 mei 2012

Samen met Marcelo Mardones werken we aan het finale document, namelijk een documentaire over het Ai! Dubbing systeem.

De galerij zal worden omgebouwd tot een cinema studio waarbij de techniek blootgelegd en getoond wordt aan de toeschouwer. De vernissage op het einde van de week bestaat uit een slotperformance (het maken van de documentaire): vrijdag 19/5 17.00u


Ai! Objects / 2e week - 21 tot 25 mei 2012

Het publiek en de buurt als deel van de context van de performance. We werken samen met Christophe Albertijn aan de ontwikkeling van Ai! Objects, waarbij de toeschouwers fungeren als acteurs en de omliggende straten als scène. We willen aan de slag met deze tijdelijke gemeenschap die wordt gevormd door dit sociale ritueel. Toonmoment: vrijdag 25 mei 19.00u gevolgd door gesprek met de performers

Changing context / The gallery space
The performance as document /the document as an art piece

In May 2012, Lilia Mestre and Marcos Simoes will work for two weeks in the Gallery ZSenne in the center of Brussels. 
"We see the gallery space as a place to present oeuvres and documents. We’ll be going from the black box to the white cube questioning the place of performance as a life momentary form to the place of the object as permanent evidence.

Our plan is to work with both formats and challenge their status in contemporary art. We want to develop systems that allow us to translate and relocate performance and document. How to translate events from a black box to the white cube? How to see the document as performance? And how to see the performance as a document by changing its formats?

The space of the gallery is a permeable space by the constant relation to the outside world. We are not anymore in an excluded environment where the audience is invited to come in at a certain point. The constant visibility of the construction of the artwork will be fundamental on the construction of systems. The circularity of the inside and the outside is an aspect that cannot be denied."

Ai! Dubbing / 1st week – 14,15, 16 and 19th May 2012

Together with Marcelo Mardones we will be working on the process of making a final document / documentary about the Ai! Dubbing system.

The gallery will be transformed in a cinema studio where the apparatus is apparent and can be shared with the visitors.

The final performance (the making of the documentary) will happen as a vernissage at the end of the week: Friday 17.00h

Ai! Objects / 2nd week - 21 until 25th May 2012

The audience and the streets as part of the context of the performance.

In the score Ai! Objects for instant improvisation with movement, voice and sound we’ll work with Christophe Albertijn on the development and presentation of the project including the visitors and the street surroundings as co- actors and stage.

We want to explicitly work on the temporary community that is formed by this social ritual.

Showing Friday 25 May at 19.00  folowed by an after talk with the performers.


--


img_5599

img_5588img_5618

 

 

img_5590

Subscribe to Lilia Mestre