You are here

About ZSenne art lab

ZSenne ArtLab is a place and a space for artistic communication, research, performance and presentation: an appealing place with visibility or intimacy, with openness and privacy, since more than 10 years. It's in the heart of Brussels, near the canal, the stock market and the Antoine Dansaert area, in the middle of an exciting neighbourhood with international people.

---

ZSenne ArtLab is sinds 2010 een plaats voor artistieke communicatie en onderzoek en presentatie/performance. Een mooie ruimte met zowel zichtbaarheid als intimiteit, zowel licht en donker, rustig en ook midden in centrum Brussel, vlakbij het kanaal, de beurs, de Antoine Dansaertstraat, midden in een woonbuurt met internationale atmosfeer.

---

ZSenne ArtLab est un lieu et un espace de recherche, de communication et de présentation artistique, depuis plus de 10 ans. En plein coeur de Bruxelles, près de la rue des Chartreux, dans le quartier Dansaert, cet espace ouvert sur l'extérieur (ou fermé comme un écrin) est situé au coeur d'un quartier résidentiel avec une population internationale.

 

 

alt

 

Grondplan met lengten  [pdf] 

 

alt

 

Een nieuw model werkplaats: de galerie-werkplaats

 

ZSenne startte zijn werking bijna drie jaar geleden als een open galerij waar kunstenaars uit alle disciplines hun praktijk konden ontwikkelen in directe dialoog met de buurt en de artistieke scène in Brussel. In de huidige werkplaatsencrisis neemt ZSenne daarom ook een unieke positie in: waar de meeste werkplaatsen een de besloten laboratoriumruimte bieden, ontwikkelde ZSenne zich als een experimenteerplek voor artistieke dialoog en curatorschap en dit in de publieke ruimte. De 7 ramen in de 3 gevels creëren letterlijk openheid.

 

Door de centrale publieke ligging van de werkruimte - midden in het centrum van Brussel, met een rondom rond zichtbare werkruimte - stelt ZSenne als werkplaats een aantal expliciete, en particuliere vragen aan de kunstenaars in residentie. Hoe kan ik mijn werk ontwikkelen binnen een nadrukkelijk publieke context? Wat is mijn positie als kunstenaar in de stad? Hoe creëer ik een dialoog tussen mijn werk en de buitenwereld? Hoe creëer ik een dialoog waarvan de regels nog niet op voorhand vastliggen.

 

ZSenne functioneert ook vaak als een experimenteerruimte voor samenwerking tussen verschillende kunstenaars, waarbij de eigenzinnigheid van de ruimte functioneert als een gedeelde uitdaging voor beide praktijken. Het is deze vorm van ‘environmental curating’ die ook de aantrekkingskracht vormt van ZSenne voor nieuwe kunstenaars om een project in te dienen.

 

ZSenne heeft zich op vrij korte tijd ontwikkeld als een unieke speler binnen het Brusselse veld, als een ontmoetingsplek voor kunstenaars, programmatoren, toevallige voorbijgangers en buurtbewoners, ... als een plek voor publieke, niet-exclusieve experimentatie.

 

Daarnaast houdt ZSenne zich ook ver van het opbod aan profilering en marktgerichte programmering die heel wat van de, ook alternatieve kunstencentra, kenmerken. Dit zou de indruk kunnen geven dat er aleatoire of eclectische keuzes gemaakt worden. Of geen keuzes. Maar ZSenne wordt in hoge mate gecureerd door de kunstenaars zelf: een groot deel van de kunstenaars die in ZSenne hebben gewerkt, komen later terug en zetten lijnen uit in de programmering die door andere kunstenaars worden opgepikt en verder uitgewerkt.

 

De werkplaatsen zijn ontstaan vanuit het verlangen van een kunstenaarsscène naar experiment en vernieuwing, het verlangen naar plekken waar kon worden geëxperimenteerd in een open, genereuze en kritische omgeving. ZSenne biedt een heel eigen antwoord op die vraag, en koppelt bovendien twee functies aan mekaar die in de meeste werkplaatswerkingen oppositioneel lijken: experimentaliteit en publieke zichtbaarheid.

 

De concrete opzet van ZSenne is eenvoudig: de galerieruimte staat open voor elke kunstenaar die een goed project voor/in/met de ruimte kan voorleggen. ZSenne biedt een minimale technische ondersteuning (een functie die we graag willen uitbreiden), doet de communicatieve ondersteuning van de projecten (via de website, nieuwsbrieven, en het contacteren van de pers), en verzorgt de publieke momenten (vernissage, debat, showing, …).

 

De maatschappelijke betekenis

 

Een organisatie als ZSenne met zijn zeldzame specificiteit en aparte ruimte opent nieuwe perspectieven voor veel artiesten. ZSenne is anders en complementair aan de andere Brusselse kunstwerkplaatsen. De kunstenaars en het heel divers publiek ervaren deze kruisbestuivingen van de verschillende individuele praktijken die in ZSenne voorkomen als belangrijk en stimulerend.

 

Een tweede belangrijk punt is de ligging in een buurt met een zeer gemengde sociale achtergrond, met overbevolking, kansarmoede en werkloosheid, vooral onder jongeren, terwijl gentrificatie zich versneld uitbreidt. In deze relatief kleine buurt zijn de “schotten” tussen verschillende bevolkingsgroepen heel zichtbaar aanwezig.

 

ZSenne brengt andere mensen, andere kleding, andere ideeën, ander gedrag, én kunstpraktijk in het midden van deze verschillende leefwerelden.

 

Een niet te verwaarlozen aspect is de nieuwsgierigheid van de jongeren uit de buurt naar het steeds opnieuw intrigerende werk van de opeenvolgende kunstenaars. Ze krijgen meer vertrouwen en komen meer en meer binnen om te kijken; ze stellen vragen uit eigen beweging.