You are here

Residenties September 2015

Between touch and spoken language Attempts to score thingness’s   

Lilia Mestre    Residentie van 14/9/2015 tot 27/9/2015
Deze residentie is het begin van de ontwikkeling van een nieuw idee voor een choreografie. Ik zal werken op methodes om twee soorten onderzoek samen te brengen. Eén gaat over aanraken, als een gecodeerd communicatiemiddel om te leren over wat we fysiek tegenkomen, het andere over taal als een gecodeerd communicatiemiddel om uit onze relatie tot de wereld uit te drukken.
More info (Engl) here

alternerend met 

Work about Angels   Yaari Shalem
Work about Angels is een projekt dat wil omgaan met het engelachtige vanuit een nieuw denken. Het gaat over het opbouwen van het transcendentale, en het probleem om dit zichtbaar te maken, over de pogingen om zijn structuren te onderzoeken en erin aanwezig te zijn. Engelen zijn wezens van het interval. Ik ga proberen om ruimtes te openen die we als begrenst, onmogelijk beschouwen, en daarin mijn praktijk beoefenen. Ik voeg het engelachtige niet alleen toe aan het lichaam, maar ook aan de taal, om hierin mogelijkheden te vinden. 
More info (Engl) here

Residentie Rémi Tamburini 28/9/2015 tot 25/10/2015