You are here

Caroline Daish

2013 / Charlotte Bouckaert / Performance

Marilyne Grimmer, Carlotta Scioldo, Caroline Daish
an interesting and charming confrontation with environement
 
--
 
18.03 > 24.03.2013 residentie
Charlotte Bouckaert & Steve Salembier Gestures
Sat/za/sam 23.03 / 20.00 until 21.30 ongoing 
Su/zo/dim 24.03 / 20.00 
 
alt
Charlotte Bouckaert woont en werkt in Brussel. Ze gebruikt fotografie als een manier om de perceptie en interpretatie van tijd en ruimte te transformeren. In haar werk wordt het vermogen van fotografie om te onthullen, verhullen en manipuleren sculpturaal gebruikt. Zo tracht ze fotografie te onttrekken aan de exclusiviteit van 2D. Steve Salembier woont en werkt in Brussel. Vanuit zijn praktijk als architect is hij dagelijks bezig met het concipiëren, representeren en transformeren van ruimte.
Gedurende één week residentie in Artlab ZSenne, zullen Charlotte Bouckaert en Steve Salembier samen in situ werk maken dat een verder onderzoek voert naar de driedimensionale mogelijkheden van fotografie. Aan het einde van de week, op zaterdag 23 en zondag 24 maart, zullen zij hun werk presenteren in de vorm van een tijdelijke tentoonstelling die zijn eigen sporen wegveegt.
 
Charlotte Bouckaert is a Brussels based artist who uses photography as a way to transform the perception and interpretation of time and space. In her work the picture’s capacity to reveal, hide and manipulate is sculpturally used, thus finding ways to liberate photography from the exclusivity of 2D. Steve Salembier live and works in Brussels. With his practice as an architect, he conceives, represents and transforms spaces on a daily basis.
During a one-week residency at Artlab Zsenne, Charlotte and Steve will produce an in situ work which continues the research into 3-dimensional possibilities of photography. At the end of the week they will present a performance, which stages her work as a temporal exhibition, that then erases its own traces.
 
Charlotte Bouckaert vit et travaille à Bruxelles. Elle utilise la photographie comme une façon de transformer la perception et l’interprétation du temps et de l’espace.  Dans son travail, la capacité de la photographie de faire découvrir, de cacher ou de manipuler est utilisée manière sculpturale. Elle tente de libérer la photographie de son exclusivité 2D. 
Steve Salembier, partant de sa pratique d'architecte, conçoit, transforme et représente des espaces. Pendant une semaine de résidence à ZSenne, Charlotte et Steve produiront un travail in situ. Comme une façon d’interroger l’acte d’exposer, elle transformera à la fin de la semaine son travail en une performance. La performance comme une exposition temporaire qui fait disparaître ses propres traces.
 
 

 

2013 / DaishGrimmerScioldo / The Window Project

04.03-17.03 

 

residentie Carlotta Scioldo, Marilyne Grimmer en Caroline Daish

résidence de Carlotta Scioldo, Marilyne Grimmer et Caroline Daish

The Window Project - Invisible intervention visible realm

15.03 / 18.30 + 20.00 presentati(on)e (complete)
16.03 / 18.30 + 20.00 presentati(on)e

Carlotta Scioldo, Marilyne Grimmer and Caroline Daish will spend two weeks in Artlab ZSenne working within the architecture of the place and its environment. During the residency they will  develop a work in situ. Each artist will play within her disciplinary practice to create an integrated piece about loss, displacement and contemporary nostalgias.

Please inscribe via the Doodle for one of the presentations: http://doodle.com/ba6d4h2hp9atnuhe

Carlotta Scioldo, Marilyne Grimmer en Caroline Daish verblijven 2 weken in ZSenne om te werken binnen de architectuur van de ruimtes en de omgeving. Gedurende hun residentie zullen ze een werk in situ ontwikkelen. Elke kunstenaar werkt binnen zijn eigen discipline werken om een gezamenlijk werk te creeëren over verlies, vervreemding en eigentijdse nostalgiën.

U kan zich inschrijven voor één van de presentaties via Doodle http://doodle.com/ba6d4h2hp9atnuhe

 

a.pass presentations Caroline Daish / Marilyne Grimmer

(Nl hieronder, Fr ci-dessous)

a.pass open and visible 30/1 > 5/2
a.pass is an international post-master program for artistic researchers, open to artists and theoreticians from all fields of expertise. At the end of their trajectories Caroline Daish and Marilyne Grimmer share their research practice with you in Zsenne:
Ongoing public moments:
Friday 3, Saturday 4/2   12.00 > 18.00
You are all invited to share a drink with us on Saturday at 18.30.
Performance Caroline Daish (30mins) Friday at 4pm & Saturday at 18.00. Please reserve in advance, limited audience capacity, by clicking on this link: http://www.doodle.com/9criy3cirxq6g2h8
Marilyne Grimmer

ANOTHER SPACE :

How can a single place contain several juxtaposed imaginary spaces, several sites that are in themselves incompatible ?
Marilyne Grimmer is interested in the different ways to perceive space whether through the body, the imaginary or the emotional. The context becomes the playground of all these different layers of understanding. In parallel, she is also interested in forms that blur the time-line of the black box with the space-line of the white cube.
Caroline Daish
During this research year Caroline regarded herself as an experimental ethnographer collecting true stories in order to communicate messages and make sense of the world. She is interested in the phenomena of 'being here' and how we cope (or don't cope) with that. What are the strategies we employ to survive?  Survival tactics. Witnessing. Imperfection and messiness and making mistakes. Voice is her focus, plus sound; pre-recorded and live all within the context of her performance practice.
Caroline will present a 30 min sound & performance piece 4pm Friday & 6pm Saturday. She is currently working on a sound walk that will be available during the opening times.
a.pass open deur
a.pass is een internationale opleiding voor artistiek onderzoek, en richt zich tot kunstenaars en theoretici uit verschillende disciplines. Aan het einde van hun onderzoeksperiode openen Caroline Daish en Marilyne Grimmer hun onderzoek voor bezoekers in ZSenne.
Doorlopend:
Vrijdag 3, Zaterdag 4 februari, 12-18u
Aansluitend drankje om 18.30. U bent van harte uitgenodigd.
Performance Caroline Daish (30mins)
Vrijdag om 16u, Zaterdag om 18u Reservatie gewenst: klik op http://www.doodle.com/9criy3cirxq6g2h8
Marilyne Grimmer   

ANOTHER SPACE :

Hoe kan één enkele ruimte verschillende imaginaire ruimtes bevatten, verschillende sites die op het eerste zicht oncompatibel lijken?
Marilyne Grimmer is geïnteresseerd in de verschillende manieren waarop we ruimte ervaren, met ons lichaam, verbeelding of emotie. De context wordt de container van al deze verschillende lagen van perceptie. Tegelijkertijd is zij ook geïnteresseerd in het opbreken van de tegenstelling tussen de zwarte doos van het theater en de witte kubus van de beeldende kunsten.
Caroline Daish
Tijdens haar onderzoeksjaar stelde Caroline Daish zich op als een experimentele ethnograaf. Ze verzamelde waar gebeurde verhalen om te communiceren, om grip te krijgen op de wereld. Zij is geïnteresseerd in het fenomeen van ‘hier zijn’, en hoe we daar wel of niet mee omgaan. Wat zijn onze overlevingsstrategieën? Getuigen. Spreken over. Imperfectie, rommelen, fouten maken. Haar onderzoek ontwikkelde zich doorheen stem en geluid: vooraf opgenomen en live, binnen een experimentele performancecontext.
Caroline presenteert een 30m geluidsperformance en werkt momenteel aan een geluidswandeling die tijdens de openingsuren beschikbaar is
a.pass portes ouvertes
a.pass est un programme post-master internationnal pour la recherche artistique ouvert aux artistes et théoriciens venant de tous domaines d’expertises.
A l’issue de leur parcours, Caroline Daish et Marilyne Grimmer vous feront partager leurs recherches (pratiques?) à ZSenne :
Ouvert:
Vendredi 3 février de 12-18h
Samedi 4 février de 12-18h
Nous vous invitons à partager un verre avec nous samedi à 18h30
Performance Caroline Daish (30mins) Vendredi 16h, Samedi 18h
Prière de réserver à l’avance, jauge limitée: http://www.doodle.com/9criy3cirxq6g2h8
Marilyne Grimmer  

ANOTHER SPACE :

Comment un lieu réel peut-il juxtaposer plusieurs espaces, plusieurs emplacements qui sont en eux-mêmes incompatibles?
Marilyne Grimmer s'intéresse à la question de l'espace et du lieu, aux différentes manières de percevoir l'espace que ce soit à travers le corps, l'imaginaire ou l'émotionnel. Le contexte devient alors l'aire de jeux de ces différentes strates de perception. Parallèlement, elle s’intéresse aussi aux formes qui brouillent les frontières entre la ligne temporelle de la boîte noire et la ligne spatiale du cube blanc.
Caroline Daish
Au cours de son année de recherche avec Apass, Caroline s'est muée en ethnographe expérimental qui collecte des histoires vraies pour passer des messages et faire sens du monde.  Elle s'est penchée sur les formes de l'être-ici et comment on s'arrange (ou non) avec.  Quelles stratégies employons nous pour survivre?  Tactiques de survie. Témoignages. Imperfection,  désordre, erreurs.
La voix est son point focal, ainsi que le son, pré-enregistré ou vivant -- le tout dans le contexte de sa pratique performative.
Elle présentera une œuvre de 30 minutes qui mèle son et performance le vendredi à 16h. et le samedi à 18h.
Elle termine également une déambulation sonore qui sera disponible pendant les heures d'ouverture.
Subscribe to Caroline Daish