You are here

Heike Langsdorf

SWTB SHOWING READING WORKSHOP

Dears, 
 
rightnow Renée Copraij and I are again busy with 
sitting with the body 
in
ZSenne artlab
rue Anneessensstraat 2
1000 BXL
 
showing - research
Donderdag, 16/5 we will show what we developed this time, 
concentrating on movement, derivating directly from the yoga-principles we use 
- (as opposed to the movement samples presented in February ...) 
... just pass by between 18:00 and 19:00 and stay for a moment on your way to or from somewhere else !
 
sitting and/or reading 
Saturday, 18/5
you are invited to come and sit and/or read through text references, assembled until now for further investigation into 'the sacred' and 'the spiritual'. If you have similar questions to - "what does yoga actually mean?", "what is a sutra?", "why didn't Catholicism develop a similar body-practice?", "why is yoga not a religion?", "what does it mean to withdraw from the senses?" - just come and bring them with you! - If you have answers bring them as well! ;)
Sitting takes place at 8:3014:00 and 17:30 (just arrive 15 minutes before) ...
Reading takes place between  14:00 and 17:00 - drop by whenever you want!
 
workshop 
Sunday, 19/5
there will be a workshop given by Renée in ZSenne for people who worked with Heike until now on the various 'sittings' since November last year. There might be still some free space in the room - let us know in case you as well are interested in joining us that day.
 
more info:

photo: Renée Copraij 

 

 

SITTING WITH THE BODY | 2013 #2

 

   

Toonmoment/ showing

Don/thur/jeu

16/05/2013

18.00 > 19.00

 
Heike Langsdorf & Renée Copraij:  research  more info
 
we tonen wat tijdens deze residentie hebben ontwikkeld  
we concentreren ons op beweging, die direkt voortkomen uit de yoga principes die we gebruiken
(dus niet de bewegings-samples die we toonden in februari)
 ... kom gewoon langs tussen 18:00 en 19:00 u en blijf even kijken onderweg naar ergens anders! (met een drankje)
 
 we will show what we developed this time 
 concentrating on movement, derivating directly from the yoga-principles we use 
 (as opposed to the movement samples presented in February ...) 
 ... just pass by between 18:00 and 19:00 and stay for a moment on your way to or from somewhere else! (with a drink)
 
Zaterdag/saturday/samedi  18/05/2013
Lezingen/readings  14:00 > 17:00  info
Zitten/Sittings  08:00, 14:00, 17:30 (kom 15 min eerder / arrive 15 min earlier
 
Zondag/sunday/dimanche 19/05/2013
workshop Renée Copraij  

 

 

!!!  Chiara Colombi ENTRE NOUS Ma/lu/mon 20/05/2013  19:00 > 22.00
Interactieve installatie voor voorbijgangers / interactive installation for passers by.
 
Residentie  21/05 > 02.06.2013  

logo_ZSenne_mailingZSenne art lab   rue Anneessensstraat 2 - B1000 Brussel/Bruxelles info@zsenne.be - 02/513.66.01 

vgc logo

ZSenne vzw wordt gesteund door de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

 

Sitting with the body 2013 #2

alt.zitten met het lichaam is een oefening voor lichaam en geest die ons leert 'naar' . 

Vertrekkende van deze oefening willen we met het lichaam beelden ontwikkelen die de aandacht die de aandacht van voorbijgangers trekken en hen - voor slechts een ogenblik - uit hun eigen gedachten hale. 

Je kunt ons zien zitten, elke dag, tot en met 19 mei om 8:3014:00 en 17:30Op andere momenten zie je ons werken aan andere beelden.
 
sitting with the body is an exercise for body and mind which teaches us to 'look inward'.
Departing from this exercise we want to develop images with the body whichattract the attention of passers-by 
and get them - just for a moment - out of their own thoughts.
You can see us sitting, every day, until the 19th of May at 8:3014:00 and 17:30At other moments you see us working on other images. 
 
être assis avec le corps est un exercice pour le corps et l'esprit qui nous apprend à regarder vers l’intérieur'.
En commençant par cet exercice nous voulons développer des images, avec nos corps,
qui attirent l’attention des passants et les captivent - juste pour un instant - les emmenant hors de leurs pensées quotidiennes.
Vous pourrez nous voir assis jusqu’au 19 mei à 8:3014:00 and 17:30. Les autres moments vous nous verrez travailler sur d’autres images.
- a movement research and in the same time a confrontation with the social merit of 'being busy' as an artist. What can one individually do that promotes taking a collective look at reality? During two test-retreats at ZSenne_lab 2012 Renée Copraij and Heike Langsdorf introduced their research by presenting the first image with their two sitting bodies three times a day and started to work also with other people on this image. In 2013 they are developing choreographies which will depart from this first image. They will be carried out by Copraij and Langsdorf as well as by other interested Brussels residents.
لجلوس مع الجسد هو تمرين للجسد والعقل يعلمنا أن ننظر إلى الداخل
انطلاقا من هذا التمرين نريد أن نطور صورا مع الجسد
الذي يجذب انتباه المارة، ويحثهم، ولو للحظة، خارج أفكارهم.
يمكنكم رؤيتنا جالسين لغاية 19 مايو خلال الأوقات التالية :  08:3014:0017:30
في أوقات أخرى سترونا نشتغل على صور أخرى.

 

 

2013 / Heike and Renée / SWTB / INFO


nl 
- zitten met het lichaam - een onderzoek van Renée Copraij & Heike Langsdorf (retraite 1)

Tijdens twee test-retraites in 2012 lieten Renée Copraij en HeikeLangsdorf het beeld met de twee zittende lichamen drie keer per dag zien en werd ook al met andere mensen aan dit beeld gewerkt. In 2013 is de ontwikkeling van verschillende choreografiën gepland, die allemaal op dit eerste beeld gebaseerd zijn. Uiteindelijk zullen ze door Copraij en Langsdorf, maar ook door andere geïnteresseerde Brusselaars uitgevoerd worden.
"zitten met het lichaam is een oefening voor lichaam en geest waar iedereen altijd toegang toe heeft en die introspectief leert te kijken. We willen voor openbare plaatsen in de stad beelden ontwikkelen die je de ruimte in je eigen lichaam laten ervaren. Het eerste beeld dat we 3 keer per dag laten zien is deze oefening. Daarna, als de rolluiken dicht zijn, zijn we bezig met het volgende beeld." foto's

en - sitting with the body - a research by Renée Copraij & Heike Langsdorf (retreat 1)

During two test-retreats in 2012 Renée Copraij and Heike Langsdorf showed the image with the two sitting bodies three times a day and worked already with other people on this image. In 2013 they plan to develop choreographies, all of which will be based on this first image and eventually will be carried out by Copraij en Langsdorf as well as by other interested Brussels residents.
"sitting with the body is an exercise for body and mind which is accessible for everyone en which teaches 'to look inward'. We want to develop images with our bodies for public places in the city which let you experience the space in your own body. The first image we present is this exercise. When the shutters are closed we are busy with the next image." pics 

fr - être assis avec le corps - une recherche de Renée Copraij & Heike Langsdorf (retraite 1)

Pendant deux retraites d'essai en 2012 Renée Copraij et Heike Langsdorf montraient l'image avec les deux corps assis trois fois par jour et ils ont travaillé aussi avec d'autres personnes sur cette image. En 2013 ils planifient un développement des chorégraphies basées sur cette première image et qui seront finalement mises sur scène par Copraij et Langsdorf mais également par d'autres Bruxellois interessés.
"être assis avec le corps est un exercice pour le corps et l'esprit, ouvert à chacun, qui nous apprend à regarder introspectivement. Nous voulons développer des images pour l'espace public, qui permettent d'expérimenter l’espace dans vos propres corps. La première image, que nous présentons, est cet exercice. Quand les volets sont fermés, nous sommes occupées par l'image suivante."  photos

--

2013 / sitting with the body

Elke dag om 9h /12h /17u wordt een nieuwe sitting getoond. Zaterdag 9/2/2013 zijn er 6 sessies: 9h /11h /13h /15h Slotsessie: 17h met drinks Gedurende een volgende reeks van 10 dagen Zitten met het lichaam hebben we gezocht naar bewegingen die we kunnen combineren met het oorspronkelijke beeld van de twee zittende lichamen. Onafhankelijk van waar we de beweging hebben gevonden, proberen we deze uit te voeren in een meditatieve staat. Zaterdag tonen we enkele voorbeelden...
*
Tous les jours à 9h /11h / 17h une nouvelle sitting sera montrée. Samedi 9/2/2013 il y aura 6 sessions: 9h /11h /13h /15h Session de clôture: 17h avec boissons Pendant 10 jours de Sitting with the body, nous avons cherché des mouvements qu'on peut combiner avec l'image initiale des deux corps assis. Indépendemment d'où le mouvement trouvé nous est arrivé, nous essayons de l'exécuter dans un état méditatif.
Samedi nous montrerons quelques exemples...
*
Every day a new sitting is shown at 9h /12h /17u. / Saturday 9/2/2013 there wil be 6 sessions: 9h /11h /13h /15h Closing session: 17h with drinks During another 10 days sitting with the body we searched for movements that can be combined with the initial image of the two sitting bodies. Regardless to where the found movement footage came from, we attempt to execute it in a meditative state.
Saturday we will show some samples ...

TOUR
30-04-2012 : first test-retreat at Zsenne_lab
15-10-2012 19: second test-retreat at Zsenne_lab 
28-01-2013 10 Feb 2013 : RETREAT 1 at Zsenne_lab
Brussels05-05-2013 16 May 2013 : RETREAT 2 at Zsenne_lab 
11-09-2013 22 Sep 2013: RETREAT 3 at Zsenne_lab / Brussels

research & performance : Renée Copraij, Heike Langsdorf / co-sitters : Gabriel Callealta, Kathleen Deboutte, Helena Dietrich,Katja Dreyer, Nelle Hens, Isabel Hoornaert, Dolores Hulan, Ariane Loze, Jo Massin, Gilles Polet, Christoph Ragg, Luc Emiel Rooman, Isabelle Wahedova, .../ foto-montage: Kirsten Langsdorf / photos : Christoph Ragg / drawing : Rudolph van Laban / translations : Alexander Baervoets, Khadija El Bennaoui, Ariane Loze / support & context : ZSenne art lab, Kunst/Werk, radical_hope / thanks to : Luc Emiel Rooman

DOING NOTHING call for participants

CALL FOR PARTICIPANTS 

Doing Nothing Sessions 18th - 22nd September

a research by Christiane Huber  (assistance: Heike Langsdorf)


Doing Nothing / Portraits - video recordings
Tue 8 until Fri 21/9 between 10h and 20h, Sat 22/9 between 10h and 15h

Christiane Huber is working on a collection of films, portraying people who are Doing Nothing.
The portraits attempt to explore notions of Leisure, Not-Doing and the meaning of Time related to Work.
During the week voluntary models are free to spend one or several 1-hour-sessions and use the space for whatever Doing Nothing means to them.
Portraits will only go public after mutual agreement !!!


Ne Rien Faire  / Portraits - enregistrements vidéo

mardi 18 au vendredi 21/9, entre 10h et 20h, samedi 22/9 du 10h au 15h
Christiane Huber travaille sur une collection de films qui constitueront des portraits de gens qui s’occupent avec Ne Rien Faire.
Les portraits essayent d'explorer les notions de Loisir, Ne Rien Faire et la signification du temps par rapport au travail.
Pendant une semaine, les modèles bénévoles sont les bienvenus pour passer une ou plusieurs sessions d'une heure et pour utiliser l'espace pour Ne Rien Faire comme eux le conçoivent.
Les portraits seront publics seulement après accord mutuel !!!

Niets Doen / Portretten - video opnames

di 18 tot vrij 21/9 tussen 10h en 20h, zat 22/9 tussen 10h en 15h
Christiane Huber werkt aan een collectie van films die mensen tonen die Niets Doen.
Deze portretten proberen noties van Vrije Tijd, Niets Doen en de betekenis van Tijd in relatie tot Werk te onderzoeken.
Tijdens de week kunnen vrijwillige modellen één of meerdere sessies van een uur boeken en de ruimte gebruiken
voor wat voor hen Niets Doen betekent.
De portretten worden slechts na een wederzijds akkoord publiek gemaakt !!!

Inscriptions/ inscriptions/ inschrijvingen and contact: christianehu@googlemail.com

or/ ou/ of  at/ chez/ bij Zsenne: rue Anneessensstraat 2, 1000 Bxl: info@zsenne.be

literature/ leeslijst (selection)

Why Work: Arguments for the Leisure Society, Vernon Richards, Bertrand Russell, William Morris von Freedom Pr (1932)

Faulheit: Eine schwierige Disziplin.Essays, Anne Hamilton, Manfred Koch (2012,no english version yet)

Secret World of Doing Nothing, Billy Ehn/Orvar Löfgren (2010)

The 4-Hour Work Week: Escape the 9-5, Live Anywhere and Join the New Rich ,Timothy Ferriss (2007)

Oblomov, Ivan Gontcharov (novel) (1859)

Nichtstun- und was sich daraus machen lässt, brand eins 08/12, journal for economy

http://www.brandeins.de/aktuelle-ausgabe.html

High-Speed Society: Social Acceleration, Power, and Modernity von William E. Scheuerman und Hartmut Rosa von Penn State University Press (2008)

The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Dirk Kaesler and Max Weber (1930))

Le droit à la paresse. Réfutation du droit au travail, Paul Lafargue (1848)

How to be idle,Tom Hodgkinson (2004)

The Idler, Tom Hodkinson (1993)

Die siebte Todsünde: Trägheit – das kosmische Laster.: Frankfurter Rundschau, 29. Januar 2010,  Salman Rushdie

One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society, Herbert Marcuse (1964)

Das Unbehagen in der Kultur, Sigmund Freud (1930)

Taoist Books about Wu Wei

2012 / Christiane Huber / DOING NOTHING / Info

Doing - Nothing, Not - Doing and Leisure

It is an exercise for everybody exploring our relationship to work, doing, time and our personal happiness.
In a week-long research the german artist and psychologist will document, discuss and share her 4month - long self- study, in order to find principles for Doing - Nothing, Not - Doing and Leisure while working and living a social life. 
Participating and Drinks, Thursday 20th of september (time will be announced) BAGS: performance by Heike Langsdorf (time will be announced)

Christiane Huber is working on a collection of films, portraying people who are Doing Nothing.
The portraits attempt to explore notions of Leisure, Not-Doing and the meaning of Time related to Work. During the week voluntary models are free to spend one or several 1-hour-sessions and use the space for whatever Doing Nothing means to them. Portraits will only go public after mutual agreement !!!

 

Christiane Huber (Altötting/ Germany, 1973) studied acting and psychology and works as a performer and director in Munich and Brussels. After several artistical projects with homeless people in various german cities her work focuses on social interaction and participation in urban and rural environment. Her current research project Doing - Nothing, Not - Doing and Leisure is the result of an examination of the structure of democratic learning and a severe accident that left her left hand paralyzed for six month. http://www.open-frames.net/people/Christiane_Huberhttp://doingnothingallday.wordpress.com/team/

doing_nothing_garden

 doing nothing garden by Song Dong/ documenta 13 foto r_h

-- 


Ne Rien Faire  / Portraits - enregistrements vidéo

mardi 18 au vendredi 21/9, entre 10h et 20h, samedi 22/9 du 10h au 15h Christiane Huber travaille sur une collection de films qui constitueront des portraits de gens qui s’occupent avec Ne Rien Faire. Les portraits essayent d'explorer les notions de Loisir, Ne Rien Faire et la signification du temps par rapport au travail. Pendant une semaine, les modèles bénévoles sont les bienvenus pour passer une ou plusieurs sessions d'une heure et pour utiliser l'espace pour Ne Rien Faire comme eux le conçoivent. Les portraits seront publics seulement après accord mutuel !!!

 

Niets Doen / Portretten - video opnames ma 18 tot vrij 21/9 tussen 10h en 20h, zat 22/9 tussen 10h en 15h Christiane Huber werkt aan een collectie van films die mensen tonen die Niets Doen. Deze portretten proberen noties van Vrije Tijd, Niets Doen en de betekenis van Tijd in relatie tot Werk te onderzoeken. Tijdens de week kunnen vrijwillige modellen één of meerdere sessies van een uur boeken en de ruimte gebruiken voor wat voor hen Niets Doen betekent. De portretten worden slechts na een wederzijds akkoord publiek gemaakt !!!

 

 


 

 

 

 

Doing - Nothing, Not - Doing and Leisure

 

 

 

17 > 23/9/2012 Christiane Huber

 

RESIDENCY

 

Doing - Nothing, Not - Doing and Leisure

 

It is an exercise for everybody exploring our relationship to work, doing, time and our personal happiness.
In a week-long research the german artist and psychologist will document, discuss and share her 4month - long self- study, in order to find principles for Doing - Nothing, Not - Doing and Leisure while working and living a social life.

 

Participating and Drinks, Thursday 20th of september (time will be announced) BAGS: performance by Heike Langsdorf (time will be announced)

 

Christiane Huber (Altötting/ Germany, 1973) studied acting and psychology and works as a performer and director in Munich and Brussels. After several artistical projects with homeless people in various german cities her work focuses on social interaction and participation in urban and rural environment. Her current research project Doing - Nothing, Not - Doing and Leisure is the result of an examination of the structure of democratic learning and a severe accident that left her left hand paralyzed for six month.

 

http://www.open-frames.net/people/Christiane_Huber

 

http://doingnothingallday.wordpress.com/team/

2012/ Nicolas Galeazzi / CO- / Noise as protocol / info

Nicolas Galeazzi Noise as Protocol/CO- 

This is -py; -mpany; -notation-nstruction; -poration; -operation;-laboration; -production; -lection; -ffee

Nicolas praat over zijn project CO (in het Frans): CO

SLOW ART Dine&Read : 05.07 - 20.00 / PERFORMANCE : 06.07 - 18.00

Nicolas Y Galeazzi is opgeleid als theaterdirecteur en werkte in het verleden als acteur, scenograaf en muzikant voor verschillende Zwitserse en Duitse gezelschappen en ensembles. Zijn eigen werk ontwikkelde zich echter steeds meer als een onderzoek naar de processen van samenwerking tussen kunstenaars. Hij diepte de mogelijkheden van deze artistieke samenwerkingen verder uit om tot een nieuwe, gezamenlijke artistieke “kennis” te komen. In zijn huidig artistiek onderzoek focust hij zich op modellen van samenwerkingen tussen kunstenaars en op nieuwe manieren van verspreiding van kunst. Hij stelt het (geldende) sociale, politieke en artistieke discours ter discussie door het creëren van een eigen performatieve taal en een onderzoeksomgeving waar kunstenaars en publiek kunnen experimenteren met politieke en sociale voorwaarden. Hijzelf noemt zijn onderzoek een “Mise-en-Discourse”. Het vertaalt zich in concepten, installaties, performances en gedrukte kunst.*Tijdens zijn vorige verblijf in ZSenne ontleedde hij een kopieermachine. Galeazzi: “Papier maakt een samenwerking tastbaar. Reflecties over de manieren van samenwerken verschijnen op papier. De kopieermachine is een instrument waarmee ik in het verleden al werkte. Via de kopieermachine wordt het geheel van wat er op papier verschijnt gereproduceerd. Ik wilde weten hoe deze machine werkt en wat (re)productie betekent.”Hij nodigde artiesten uit, oa Heike Langsdorf, Lilia Mestre en Christoph Ragg, om samen na te denken over samenwerking, verbondenheid en (re)productie van artistiek werk en om aan de hand van de onderdelen van de kopieermachine hun ervaringen te vertalen.Hun interpretaties resulteerden tijdens een residentie in het  Frans Masereelcentrum te Kasterlee, in een serigrafie van 8 pagina’s, die het midden houdt tussen een tijdschrift en een werkmap. Nicolas Galeazzi speelt met de voorwaarden van een conventioneel tijdschrift, door van het maken van het tijdschrift een sociaal en publiek gebeuren te maken. De productie van kennis wordt een sociaal proces dat verder kan worden onderzocht. Door het verspreiden van het tijdschrift werd ook een nieuw “artistiek weten” verspreid.De kopieermachine werd herleid tot het woord co-(machine), dat een sociale en een individuele dimensie in zich draagt en een spanning tussen individueel of gezamenlijke creëren.
 

SLOW ART  Dine and read: Nicolas Galeazzi nodigt iedereen die meegeschreven heeft aan het manifest SLOW ART en alle andere geïnteresseerden uit voor een diner en om verder na te denken over het manifest. Het te herlezen en te herschrijven. Het manifest werd voorgesteld tijdens OPEN HOUSE, een evenement tijdens het Kunstenfestivaldesarts in mei. Vrije bijdrage, breng eigen drank mee. Inschrijven via info@zsenne.be of ngaleazzi@gmx.ch

Nicolas Y Galeazzi a été formé en tant que directeur de théâtre et il a travaillé comme acteur, scénographe et musicien pour plusieurs compagnies suisses et allemandes.Son propre travail a été de plus en plus développé comme une étude des processus de collaboration entre artistes. L’exploration approfondie de la collaboration artistique avec une responsabilité partagée, pour arriver à des connaissances artistiques nouvelles.*Dans sa recherche artistique, il se concentre sur le développement de nouveaux modèles de collaboration et de modes de diffusion de l'art.Il questionne le discours social actuel, le discours politique et artistique en créant son propre langage performatif et un environnement de recherche où les artistes et le public peuvent expérimenter avec des conditions politiques et sociales. Il appelle lui-même sa recherche artistique "Mise-en-Discourse". Elle est traduite dans des concepts, des installations, des performances et de l'art imprimé.*Lors de son séjour précédent dans ZSenne il dissèque un photocopieur. Galleazzi : «Le papier rend la collaboration visible. Les réflexions sur les manières de collaborer apparaissent sur le papier. La machine à copier est un instrument que j’ai utilisé dans le passé. Grâce à la photocopieuse, l'ensemble de ce qui apparaît sur le papier est  reproduit. Je voulais savoir comment cette machine fonctionne et ce que signifie la (re)production. »Il y a invité des artistes, e. a. Heike Langsdorf, Lilia Mestre et Christoph Ragg, pour réfléchir ensemble sur la coopération, la connectivité et les reproductions. Et puis pour transcrire ces expériences à partir des parties composantes de la copieuse.Leurs interprétations ont résulté pendant une résidence au  Frans Masereelcentrum  à Kasterlee en une sérigraphie de 8 pages, qui tient le milieu entre une revue et une farde de travail.Nicolas Galeazzi joue avec les conditions d’une revue conventionnelle en faisant de la publication un événement artistique, social et public. La production de connaissance devient un processus social qu’on peut continuer à examiner. Par la diffusion de cette revue une nouvelle connaissance artistique et répandue. La copieuse est réduite au mot co-(machine), qui porte en soi une dimension sociale et individuelle, et une tension entre la création individuelle et partagée.

SLOW ART Diner & Lecture : Nicolas Galeazzi invite les gens qui ont participé à l’écriture du manifeste SLOW ART et toute personne intéressée à un dîner avec une relecture attentive, une réflexion plus approfondie et une session de réécriture du manifeste.  Le manifeste a été présenté au mois de mai pendant l’événement OPEN HOUSE associé au dernier Kunstenfestivaldesarts.Contribution libre, emportez vos boissons.réservations : info@zsenne.be ou ngaleazzi@gmx.chPERFORMANCE vendredi 06/07 18.00h

 

 

 

 

Pages

Subscribe to Heike Langsdorf